View Single Post
Sitat av Dodecha Vis innlegg
I min erfaring så er denne komiteen bare et spill for galleriet. De kommer kanskje til å gjøre noe symbolpolitikk innenfor tilbudene for rusavhengige men noe legalisering eller avkriminalisering skal vi se langt etter her til lands.

Nå høres jeg kanskje vel pessimistisk ut, men jeg har nå vært igjennom flere runder der folk var overbevist om at de neste par årene kom store ting til å skje innenfor narkotikapolitikken, men man blir like skuffet hver gang.
Vis hele sitatet...
Det er nok litt mer en symbolpolitikk, avkriminalusering blir det, men akkurat hvordan den implementeres er en annen sak. https://www.regjeringen.no/no/dep/ho...get/id2594883/ du kan lese om hva som er vedtatt politisk og hva rusreformutvalget har fått i opodrag. Før nyttår i år skal de levere sin innstilling og reformen blir trolig implementert fra 2021 tipoer jeg. Jobber selv delvis i rusomsorgen og vært på foredrag med flere av de som sitter i rusreformutvalget. Tror flere ting blir bedre etter dette sammenligna med idag.