View Single Post
Hvordan ligger denne saken an her i Norge? Er det håp for legalisering?