View Single Post
Er og blir for legalisering, er ikke redd for å gå offentlig ut med det enten det er i sosiale medier med fullt navn eller i muntlig samtale.
Jeg mener oppriktig at en hver person som er mot legalisering lider av vranglære og de kan pent stappe en sokk i kjeften på seg selv og slutte å snakke om ting de åpenbart ikke har peiling på. Som kjent ble det nylig legalisert i Canada og statistikker viser at forbruket ikke har blitt økt, men at forbrukerne nå vet hva de får i stedet for å måtte henvende seg til smuglervarer som kan komme fra hvor som helst. Pluss det er nå vanskeligere for yngreårige å få tak i. Synd og skam at vår tvers igjennom inkompetente regjering ikke har hjerne nok til å forstå at legalisering er veien å gå.