View Single Post
Synes du har flere gode poenger subscribe. Ang kulturell befestelse er den ekstremt viktig når det gjelder rusmidler og legal status. I og med at over 80% av den voksne befolkning drikker alkohol og de fleste greier å bruke det på en vettug måte uten å skape problemer vil et forbud være ekstremt vanskelig å få til, forbudstiden viste dette. Cannabis er langt mindre brukt og svakt kulturelt befestet hos oss, men holder gradvis på å bli det. I USA er bruken langt mer utbredt og brukt blant alle samfunnslag, noe som gjør at gradvis legalisering blir lettere å gjennomføre der. I Norge idag frontes cannabisbruk utad ofte av de som har rusproblemer, sliter og er marginalisert (det folk ser på gata, i media etc), mange ressurssterke bruker det, men skjuler det av frykt for straff, sosial fordømmelse, barnevern etc. De fleste i min vennekrets som er høyt utdannede har prøvd det og noen få bruker det av og til. Vi kan snu det litt på hodet: Hadde alkohol vært forbudt, de færreste hadde prøvd, de med problemer var de synlige brukerne og de ressurssterke skjulte bruken sin ville en legalisering vært tung å få til slik det er med legalisering av cannabis pr idag i Norge. På sikt tror jeg det blir legalisert, men noen år fram i tid. Inntaksmåte er og problematisk. Hovedveien er via røyking, men dette er uglesett blant folk flest. I USA der langt flere røyker tobakk er det og lettere å selge inn. Vaping, eadibles er ofte mer helsemessige muligheter, men ikke det folk assosierer med cannabis.