View Single Post
Send rekommandert.

Eller så kan du putte innholdet i noe som ikke får plass i en postkasse. F. eks en liten eske. Da vil mottaker få en lapp i postkassa der det står at han må hente brevet/pakken på nærmeste postkontor. Hilsen tidligere ansatt i posten.