View Single Post
Sitat av TRT-Train Vis innlegg
Fra norsk helseinformatikk (nhi.no):

Vi kan dele hormonene inn i to sub-typer: Anabole og Catabole hormoner. Disse virker som motvekter til hverandre, og en korrekt mengde av hver bidrar til homeostase (likevekt). Kortisol (eller kortison som er den kjemisk fremstilte varianten) bidrar til å redusere testosteron i kroppen, men er altså viktig for andre ting i kroppen. Derfor kan man ikke konkludere med at man bør ha minst mulig kortisol i blodet. I stedet er det bedre å si at man skal ha en korrekt mengde av hvert hormon. For mange menn med lavt testosteron vil det nok oftest være slik at man har for mye kortisol, og dette kan være en del av årsaksforklaringen på hvorfor man har for lite testosteron i blodet.
Vis hele sitatet...

TRT-Train, kan du si noe om hvordan du opplevde hverdagen før du fikk behandling? Feks, hvordan hadde du det mtp søvn? Følte du deg på en måte sliten uansett hvor mange timer du fikk med søvn og hvor mye du slappet av? Lite motivasjon til alt?