View Single Post
La meg oppsummere det slik.

Hvorfor var Norge så svake etter vikingtiden.

1.) Mange historiske teorier påpeker at folkegrupper i Norge under vikingtiden allerede var under dårlig vilkår, som igjen resulterte i indre konflikter samt utflukter til andre steder/land.

2.) Katolisismen og det voksende kalifatet av Islamister gjorde store innhugg i sine innflytelser rundt om i Europa, og man må se det i kontekst av viktigheten rundt religion på den tiden. Eller «gudsfrykten» som man gjerne kan kalle det.

3.) Norge gikk fra svakt til svakere som følge av Svartedaudens inntog i Europa, i tillegg til at unionen med Danmark ble en realitet som følge av pandemien.


Etter dette, har det egentlig bare gått oppover. Hehe...

Hilsen historiker.