View Single Post
Hvorfor var Sverige så mye mer mektige enn Norge på 16 og 1700-tallet? Hadde makt over det meste av de baltiske landene og kriget med Russland osv. Hva gjorde man egentlig i Norge på den tiden? Var noen nordmenn leiesoldater hos svenskene?

"Sweden emerged as a great European power under Axel Oxenstierna and King Gustavus Adolphus. As a result of acquiring territories seized from Russia and the Polish–Lithuanian Commonwealth, "
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Swedish_Empire