View Single Post
Man kan jo anta at det kunne være en ganske destruktiv og heftig rus, om det står mellom det og selvmord?

Jeg synes man har full rett til å ta eget liv.

Mange synes selvmord er uforståelig.
Om du velger å gå den veien tror jeg de rundt deg får mest ut av at du snakker med dem først.
Prøv å forklar dem hva du går gjennom, opplys at du ikke ser etter hjelp, bare ønsker å forklare dem, slik at tiden etterpå ikke skal være så forvirrende og uforståelig.
Om du klarer å legge det fram på en kjærlig og informativ måte, kan nok dette gi trøst til de etterlatte i tiden etterpå.

Jeg sier ikke at du bør drepe deg.