View Single Post
Hvis jeg hadde hatt en sønn/datter som var hemmet på en eller annen måte som gjorde at livet var vanskelig å nyte, så hadde det gitt meg mer glede om personen ruset seg og fikk noe positivt ut av det, enn at det endte i selvmord.