Tråd: Telefonnummer
View Single Post
Og alle mobiltelefon nummer starter på 4 eller 9.

Så det finnes 2*9*9*9*9*9*9*9=ca 9,6 millioner forskjellige mobiltelefonnummer kombinasjoner.

Det betyr at vi kan ha litt under 2 mobiltelefonnnummere hver, hvis det bor ca 5 mill mennesker i Norge