View Single Post
Det Realist1 sa. Men hvis man faktisk ønsker å få folk inn på chatten tror jeg Discorden er bedre å markedsføre på nettsida her enn IRC... Tror de som er i målgruppa for IRC er der allerede.