View Single Post
Du skal frem til et svar bare du har. Var datidens tenkere bedre enn nåtidens? 50/50. Finnes det bedre informasjon som kan tilsi at dagens tenkere er flinkere? Ja. Gå til krig over en lav terskel? Handler om makt og ikke om viten. Et nødig onde er et poeng her. Er det sinnssykt at det finnes våpen til å utslette alt som lever? Ja, men det er et nødig onde for at verdens makt-balanse skal være intakt, og ikke for at de skal brukes. Dette ned-rustes med årene, og vil aldri være et problem i dagens samfunn.

Vi er ikke tilbake til begynnelsen før det ikke finnes noe liv på jorda. Dagens samfunn er kanskje ikke best, men sannsynligvis ikke så galt allikevel mtp. antall atomvåpen som finnes/fantes ila. siste 50 årene.