View Single Post
Hvis filosofene var ferdig utdypet for 2400 år siden. Alle daværende retningslinjer var da såpass finforedlet at det har vært holdent frem til idag og for fremtiden. Forståelsen av jeget og av verden rundt oss. Alle eksisterende fenomener til den dypeste viten. Holdninger og den høyeste moral. Fortolkningens rette utforming. Finkjemmet i et forlik mellom mennesket og naturen. Ro og orden. Satt i system. Den evige sannhet.

Men hvis de sanne prinsipper skulle utøvd noen forskjell. Så ville vel denne visdom gitt ordre om handlekraft. Da ville det vel rett å rimelig vært å få herredømme over verden å innføre den evige lære. Men neida. Vi har nå levd 2400 år med krig og ødeleggelser. Vi har levd i en korrupt fanatisk tilstand helt siden. Men som i teorien kunne gått rett over til et utopia. Ikke en gang all visdom klarte å stoppe verden i å bli korrupt. Og vi på nytt ber etter høyere makter for å snu tidsklemma vi sitter godt inne i. Vi har ganske grundig lurt oss selv trill rundt. Fiasko.