View Single Post
Experientia docet
UrbanFreak86's Avatar
911
Jeg synes på noen måter at venstre siden har blitt litt sånn som høyre siden (borgerlige partiene) var før tiden.
Det finnes vel liten tvil om at det ofte er venstre siden som hevder å ha den absolutt sannhet.
Mímir Kristjánsson beskriver dagens venstre siden (AP/MDG/SV) meget presis :
" Livsstilsmoralismen som finnes på deler av venstresiden er et blindspor av flere grunner. For det første bidrar den til å gjøre venstresiden trangere. Alle slags mennesker deler våre grunnverdier om økonomisk demokrati og små sosiale forskjeller, også mange som lever andre typer liv enn oss."
"For det andre fordi politiske og økonomiske strukturer er viktigere enn personlig livsstil. Det skal ikke være opp til hver enkelts samvittighet å redde verdens klima, heller. Og sist, men ikke minst, fordi ingen ønsker seg et samfunn der politikken skal være rettesnor for hvordan vi lever livene våre."
"Venstresiden må lære seg å sette grenser for politikk. For å parafrasere den svenske sosialdemokraten Tage Erlander skal politikken bare bygge dansegulvet, så skal folk selv fritt få danse sine liv. Uten å møte moralsk forsømmelse fra hverken venstresiden eller andre.".