View Single Post
Sitat av *pi Vis innlegg
Nei, heldigvis ikke helt der. Men siden skillet har blitt så sementert og sentrum i praksis borte, så vet du at en stemme til KrF eller venstre er en stemme til en høyreregjering, og tilsvarende. Sånn var det ikke i samme grad før.
Vis hele sitatet...
Nei, men samtidig er det verdt å hugse på at regjeringa er eit resultat av partia som er i den, og kva saker dei meiner er viktig. Venstre er neppe fullt ut nøgde, men det er ikkje FRP heller, åpenbart. Så dei verkar modererande på kvarandre. Det at småparti har innflytelse påverkar totalen.

Til gjengjeld har dei amerikanske partia eit rimeleg stort internt demokrati, som ein ser i t.d. nominasjonsvalkampen, mellom venstresida i demokratane og høgresida i demokratane.

Det vert sikkert laga masteroppgåver om temaet, så eg har ikkje tenkt å prøve meg på djup politisk analyse her