View Single Post
2016

Jeg går på en kjempesmell med brennevin og noe dop (lite), og ender opp på psykiatrisk avdeling for ett døgn.
Der snakker jeg med et panel før utskrivelse som anser meg som oppegående og kapabel, en som gikk på et engangstilfelle av galematias.
Omtrent 95 % av de som havner på denne avdelingen blir fratatt førerkortet sitt sånn jeg forsto det. Jeg skulle få beholde mitt under forutsetning av at jeg tok et halvt år med narkotesting.

Et par uker senere har jeg time med fastlege (men der var det en vikar).
I alle tilfeller skriver jeg under på noe og binder meg til pisseprøver og blodprøver i form av et program som heter RUSTEAM.
Disse skjemaene og avtalene vi inngikk hørte eller så jeg aldri noe mere til. Jeg husker at jeg nevnte at jeg ønsket en ansvarsgruppe, samt at jeg virkelig ikke hadde økonomi til å betale penger hver uke for kontroll , timer med psyk osv. Dette skulle ikke være noe problem.

Jeg gikk til legesenteret i et halvt år + 2 mnd ekstra. I tillegg til denne testingen. tok min nye og nåværende lege en uforbeholden test på min 2.time hos seg. Alt negativt.
Oppfølging var totalt null. Personlige fakturaer og krav , inkasso, steg jevnt og trutt. Når jeg ved min 5. og siste time hos psyk, får fortalt at det aldri har eksistert en ansvarsgruppe ble jeg passe paff.

TIL SAKENS KJERNE :

Hva slags plikter har staten eller evt kommune, lege, nav osv når det kommer til Rusteam ? Jeg kan nevne minst 3 punkt med total brist i systemet bare fra toppen av hodet. Nå, to år senere har jeg sendt klage til NAV, på alle utestående beløp knyttet til min "rusbehandling".
Jeg spør hvem som skal ta ansvar. Jeg sitter med kravene. En lege har fortalt et familiemedlem at jeg ikke skal betale en krone av dette.

Jeg kunne limt inn både klage 1 of klage to men velger å ta den 2. som er lettere å tyde:

KLAGE PÅ VEDTAK , SAKSNR 50212 Ålesund 20.2.2018

La meg omformulere mitt første skriv.

I over 7 år har jeg vanæret mitt liv med narkotika og total ansvarsløshet. Nå har jeg på eget initiativ og gjennomføring, klart å bli rusfri.
Etter samtale med NAV og Lege , etter en smell i starten av 2016, var ønsket mitt å etablere en ansvarsgruppe. Dette ble godkjent muntlig av begge instanser. Den ble aldri iverksatt, og det må vel i beste fall karakteriseres som en sterk brist.
Jeg tok steget å be om hjelp, men i praktis fikk jeg det ikke. Det er lovstridig.

Angående lov; paragraf §§18 og 19 - Jeg vil påberope meg retten til å si jeg prøver å overvinne en vanskelig situasjon.
⦁ Jeg bor hjemme hos min mor i en alder av 34 år, og situasjonen er ikke holdbar.
⦁ Jeg har gjeld fra 8-10 forskjellige kreditorer
⦁ Inntekt på Under 200.000 kroner per år via AAP
⦁ Jeg har mistet omtrent det jeg hadde av venner pga dårlig råd, skifte av omgangskrets osv.
⦁ Jeg er arbeidsløs naturligvis.
⦁ Jeg har fysiske , og dentale plager, i tillegg til synkende selvtillitt og depresjoner.
⦁ Foreldrene mine er i dårlig forfatning på diverse måter uten at jeg vil utdype det.

Angående saken om yrkesskadeerstatning behandler jeg den som en annen sak.

Hvis jeg flytter ut og leier en leilighet til 6000 kroner + strøm vil jeg da falle inn i kategorien for å motta hjelpen jeg trenger ?
Oppsummeringen av hva jeg har tilgjengelig av penger til livsopphold er absurd. Den tar ikke høyde for noe uforutsett, at jeg bidrar med andre ting til husholdningen, gjelden min, kommende utgifter og sist men ikke minst gjeld jeg har betalt ned på, til folk som man ikke lar vær å betale til.

Jeg ser for meg at hvis ikke det ordner seg med fast arbeid ila dette året så har jeg ikke mange alternativer : rus. selge dop. ran. ja ...alternativene er ikke gode. Jeg har ikke midler til å gjennomføre maksimalt én av postene mine per 6 - 18 mnd.

Om ikke det finnes hjelp å få på noe som helst måte, kan jeg i det minste få noen gode råd for å ikke havne lenger ned i helvete. Jeg prøver virkelig, men det er bare motgang. Mest av alt vil jeg jobbe men sånn er ikke situasjonen nå og det er det jeg / dere må forholde oss til nå.

Mvh
************** - 271183*****

1. vedlegg - bare for å statuere hva prisen hadde vært hvis jeg hadde valgt den enkleste vegen. Dette er regjeringens egne tall fra Helsedirektoratet.
2. vedlegg - estimerte kostnader over det som burde gjøres 5.1.2016 angående mine tenner.
3. vedlegg - bekreftelse fra lege på forholdet

Dette ble det også avslag på.

Spørsmålene mine er som følger:
1. Kan noen hjelpe meg med hva jeg skal forholde meg til her

2. Er det rett og slett Kommunen som har ansvaret og ikke NAV ?

3. Gi meg en god grunn til å ikke gå i fullstendig stealth mode , og selge dop og kjøre på hvis dette ender i at jeg selv blir stående ansvarlig for å ha blitt rusfri, på egenhånd, kontra et opphold på klinkikk som koster staten hundretusenvis av kroner.

4. Kan legen min nekte meg medesiner som f.eks paralgin forte, som jeg trenger til arbeidsoppdragene jeg i ny og ne er med på ? Eller andre typer medikamenter som gjør livet mitt enklere (søvn/angst)