View Single Post
I see you...
NAPse's Avatar
343
AVERAGE() er en funksjon som så vidt jeg vet enten en (kommaseparert) liste med celleadresser, eller en (kolonseparert) range/intervall av celler.

Kommaseparert:

Kode

AVERAGE(B2,K2) -> (B2+K2)/2
Kolonseparert:

Kode

AVERAGE(B2:K2) -> (B2+C2+....+K2) / N-celler
Altså ikke + mellom celleadressene.

AVERAGE function
Sist endret av NAPse; 25. mars 2020 kl. 23:05.