View Single Post
Min forrige psyk, på dps, ville skrive i epikrisen til fastlegen at jeg tidligere hadde solgt medisinen min. Jeg mente at han ikke kunne det, og vi endte opp med at han ringte til fylkeslegen. Han fikk et klart nei, han kunne ikke si det hvis jeg ikke godtok det, da det ikke gjaldt direkte trussel mot min eller andres helse.

Rapporteringsplikten gjelder vel bare for førerkort og i veilederen står: For at rusbruken skal være omfattet av bestemmelsen, må bruken være helseskadelig og gi økt trafikksikkerhetsrisiko. Dette betyr en ruspreget bruk som påvirker helsen i den grad at det går ut over evnen til sikker bilkjøring både når vedkommende er påvirket av middelet og når vedkommende ikke er påvirket. Det er ikke noen klar grense for når en rusbruk er av en slik art at det får konsekvenser for førerkortet. Her vil komparentopplysninger, rusmiddelanamnese, jobbsituasjon, skadehistorikk, kliniske undersøkelse og biomarkører måtte tas med i vurderingen. Altså, det er opp til behandler om de mener du er en trafikkrisiko.

Du behøver dog ikke å ta opp rusbruket hos behandler, du bestemmer selv hva dere går igjennom.
Sist endret av MadameFraulein; 25. mars 2020 kl. 22:30.