View Single Post
Ville ikke gått cold turkey da, men tatt en nedtrapping for å minske faren for kramper.