View Single Post
Ikke bare et dyr
Dyret's Avatar
Donor
Du kan ta opp samtaler som du er en del av. Å legge ut opptaksutstyr et sted, for å avlytte andre, er derimot ikke lov. Hvis du ikke deltar selv, så bryter du
Sitat av Straffeloven §205. Krenkelse av retten til privat kommunikasjon

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som uberettiget
a) og ved bruk av teknisk hjelpemiddel hemmelig avlytter eller gjør hemmelig opptak av telefonsamtale eller annen kommunikasjon mellom andre, eller av forhandlinger i lukket møte som han ikke selv deltar i, eller som han uberettiget har skaffet seg tilgang til, ...
Vis hele sitatet...
Når du først tar et opptak, så er det også kun lovlig til eget bruk, f.eks. for å ta referat, transkribere, eller for bevis i en tvist eller straffesak. Det er altså ikke fritt-fram å bare laste opp opptak på nett eller lignende, da du fort kan få problemer med personvern. Spesielt i en institusjon, hvor lyden av andres stemmer kan røpe at de er tilstede der, og det kan være en sensitiv personopplysning.
Sist endret av Dyret; 9. juni 2021 kl. 22:00.