View Single Post
LOL det er snakk om at ts leier seg ut her ikke overskuddet til Google.

Du skriver en lang avhandling om hvordan store konsern kan ta ut overskudd. Ikke noe om hvordan TS kan ta ut siN omsetning som skattefri lønn.

PS: Jeg er selvstendig næringsdrivende, vil gjerne vite mer om dette og fortsetter å vente spent.

If it sounds to good to be true..