View Single Post
If it sounds to good to be true, it probsbly is...

Jeg venter fortsatt spent på hvordan "unngå å betale så mye skatt".

Ikkeeksisterende revisjonsplikt og fravær av krav om aksjekapital løser ikke ikke skattekrav.