View Single Post
Sitat av Amine123 Vis innlegg
Det står «leieforholdet varer fra 1.7. 2019 kl. 12.00- 1.7.2020 kl. 12.00, uten mulighet for oppsigelse innenfor denne tidsperioden».
Vis hele sitatet...
Altså i utgangspunktet ein ulovleg avtale, med mindre du leiger del av annan person sin bustad.

Den er å sjå på som tidsbestemt, og du kan sei opp med tre månaders frist.