View Single Post
Som ikke funker…? Dette er ett klassisk tilfelle av alt for høye forventninger.
Hva forventer du av denne medisinen? Det er jo ikke et rusmiddel selv om man kan bruke det på en måte som gir rusvirkning.