View Single Post
Hvis du er redd for at røyken skal blåse inn så bare ha en liten sprekk av vinduet åpent, og hold jointen ut av sprekken på siden så høyt opp som mulig. Ikke nederst på vinduet der åpningen er størst, hvis du har vindu som åpnes nederst da. Hvis du har vindu som åpnes på siden så bare stå høyst opp og ha jointen utfor. Røyk blåser oppover så det er viktig at tuppen av jointen er utafor vinduet i en høyde hvor det ikke er mulig at det blåser inn igjen lenger opp. Når du trekker kan du blåse ut gjennom en tom dorull du klemmer litt flat for å lede røyken lengst mulig vekk fra vindussprekken. Det er om å gjøre å ha vinduet så lite oppe at det kun blåser ting ut og vekk og ikke inn.