View Single Post
SÅ AT DET VAR GODT
vindaloo's Avatar
Folk bør ha helt spesielt gode forutsettinger for å synse/mene noe om hvordan en (myndig) person
skal tenke, ønske og bruke kroppen sin.

De med helt konkret erfaring fra begge sider kan komme med råd, men that's about it.