View Single Post
Mulig cannabisen er en kicker her, men det er heller mer trolig at du blir eldre og over tid prosesserer traumene dine, både bevisst og underbevisst mens du modner med årene. Plutselig huker minnet ditt tak i noe, som henter frem andre glemte/fortrengte ting. Cannabisen kan ha bidratt til dette, "kreative tanker" som åpnet opp for dette glemte, men cannabis er ikke best kjent som minnehjelper.