View Single Post
Bank id og bankkort er problematisk å få uten registrert adresse men om du har det allerede så tror jeg ikke de tar det fra deg. Man blir diskriminert uten fast bopel i enkelte settinger, har ikke full oversikt men bankid, bankkonto og kort er vanskelig å få uten fast bopel.

Husker jeg så en dokumentar om en mann som hadde valgt å bo ute i snøhuler og friluft, levde også veldig sparsommelig. Han var mange millionær fra trygdeytelser han ikke brukte noe særlig av. Så de stopper det nok ikke men ett spørsmål på NAV.no til de som kjenner deg vil nok fungere bedre enn spørsmål andre steder. Det er strengt regelverk om man bor ute av Norge, har selv mistet de aller fleste rettigheter pga fartstid i utlandet men aldri hatt trygd så har ihvertfall ikke mistet noe jeg har hatt.

Vær ærlig med NAV så går det nok helt fint å bo i campingvogn.