View Single Post
Nå som skatten blir offentlig igjen blir de uten fast bopel ikke med i registeret som offentliggjøres