View Single Post
THE TROUBLE STARTER
vindaloo's Avatar
Hvor lenge man (max) lever ligger vel litt i genene, så det beste man gjør er nok å prøve å ha det så fint som mulig.
Men det finnes så klart mange faktorer som kan bidra til å forkorte det gjennom ting man eksponerer seg for.