View Single Post
Er det ikke mer enn 2% som ligger over snittet? Hvor har du det tallet fra? Nå tenker jeg ikke nødvendigvis at TS skal være ett geni, men det er vel mulig å ligge over gjennomsnittet sånn at man får ett litt annet syn på verden?

Altså grunnen til at jeg sier det er for at min psykolog har testet IQen min, og hun sier at sånn samlet med sosial intelligens, emosjonell intelligens og IQ så ligger jeg over gjennomsnittet. Jeg har også oppdaget at mitt syn på verden og hvordan ting fungerer ofte er meget annerledes enn det som folk flest har, og dette gjør til at jeg ofte har følt meg veldig alene. Dette forandret seg riktig nok en del etter at jeg pådro meg den der hjerneskaden som ødela korttidshukommelsen min, så jeg har ikke samme evnen til å tenke dypt og abstrakt lengre, men den emosjonelle og sosiale biten er så absolutt til stede enda, selv om jeg ikke er like "smart" som før. Kan også legge til at disse egenskapene ikke gjør til at jeg føler meg alene lengre, men jeg tenker jeg er heldig som har den opplevelsen jeg har av verden, for det er alltids bedre enn å være ett kynisk rasshøl. Dessuten har jeg også funnet mange andre som også både føler og tenker i samme banene via internett, sånn at det er også en faktor som gjør til at jeg ikke føler meg så alene.