View Single Post
Sitat av itori123 Vis innlegg
Politiet har nok en del sperrer, som hvorvidt en tror en vil få noe bevist i en rettsal.
Tror politiet ønsker mer enn noen andre å føre flest mulig alvorlige saker for retten.

Personlig blir jeg bare mer og mer kritisk til jurie ordningen, siden jeg tenker på samfunnets som noe som stadig synker i etikk og moral. Burde vært andre veien, et system hvor en prøver å lære opp befolkningen, slik at vi får et godt samfunn å leve i. Beste ville antakeligvis vært å avskaffe jurie ordningen.
Vis hele sitatet...
Er ikke jurieordningen avskaffet?