View Single Post
Sitat av *pi Vis innlegg
Du trenger på ingen måte å være schizofren for å oppleve sånne ting. Alt vi opplever, hele tiden, er hjernens forsøk på å lage en sammenhengende og meningsfull helhet ut av bruddstykker av sanseinformasjon, tolket i lys av erfaringer og forventning. Så egentlig er alt vi opplever mer eller mindre oppdiktet, det varierer bare hvor vidt hallusinasjonen samsvarer med virkeligheten.
Vis hele sitatet...
Vi blir glade når vi ser mat det kommer fra utenom kroppen til hjernen via sunset en lags energi fra maten til hjernen