View Single Post
Det er en klassisk feil å undervurdere folk som er opptatt av «enkle» ting. Hvis politikerne blir for opptatt av å redde EU og FN, samtidig som vanlige folk opplever å ikke få de tjenestene og den pensjonen de burde hatt etter å ha jobbet og slitt hver dag i 45 år, så kommer irritasjonen. Eksemplene er mange, men at et parti som tar slike menneskers side har potensiale på 25-30% er det liten tvil om.