View Single Post
Sitat av vindaloo Vis innlegg
På den annen side, hvis det er eneste motivasjon for å stemme
så er de kanskje ikke så mye å samle på.
Vis hele sitatet...
Ikke så mye å samle på..? Mener du som samfunnsmedlemmer eller som stemmekveg? Det er sistnevnte betydning som er relevant for diskusjonen. I den forstand er de antakelig mer verdifulle enn folk som er vanskeligere å forlede.