View Single Post
Trigonoceps occipita
vidarlo's Avatar
Donor
Sitat av Sadhana Vis innlegg
Selvom en journalist har greid å finne et par frp'ere som slutter fordi Sylvi blir leder, gir ikke det grunnlag for å si at "en god del" medlemmer mener det du hinter til her. Tallene ljuger ikke. Under Siv som leder har FRP falt helt enormt kontra hvor de lå rundt en 20prosent-ish med Carl I Hagen.
Vis hele sitatet...
No er det litt vel eindimensjonalt å anta at det kjem av leiaren.

Hagen leia eit parti som vari opposisjon, og stempla seg sjølv som i opposisjon. Dei levde på å flagge standpunkt som var urealistiske. Siv Jensen tok FRP inn i regjering, og då var det brått ikkje like enkelt å love ting - for dei hadde makt og ansvar.

Viare er det jo blank løgn at dei låg rundt 20% med Hagen:

Viare så må valet i både 2013 og 2017 seiast å verre relativt bra for FRP, og Siv Jensen, med over 15% oppslutning. Dei har hatt betre, men og veldig mykje dårlegare.
Sitat av Sadhana Vis innlegg
Og dermed så bør venstresiden være "engstelige" nå som en med bein i nesa, om man kan kalle det det har blitt leder. Fordi Sylvi er mye vanskeligere å håndtere for de venstrevridde en det Siv var.
Vis hele sitatet...
Spørsmålet er om det er veldig relevant problemstilling. Parti i opposisjon kan saktens blåse varmluft, men spørsmålet er jo om dei får utretta stort.
Sitat av Sadhana Vis innlegg
Så det er faktisk sånn at de som allerede er på venstresiden vil synes det er kjipt med Sylvi ved roret, mens mange på høyresiden vil nå gå tilbake
Vis hele sitatet...
FRP har fraksjoner. Dei har ein relativt totalitær leiarstil. Det vil nok skremme vekk ein del i partiet og, slik vegvalg ofte gjer. Dolkesjø, der Hagen kasta ut liberalistfløyen, er døme på den tradisjonen.

Di analyse av partiet er såpass eindimensjonal at den strengt tatt ikkje er veldig opplysande. For det er ikkje så enkelt som du framstiller det som. T.d. er Listhaug utmerka for å galvanisere veljarar mot FRP og - fordi dei grå kompromissa som gjorde FRP stuereint i regjering forsvinn...