View Single Post
Det er på en måte hysterisk morsomt og kvalmende samtidig, når man stiller de uttalelsene opp mot... vel, Frp-politikk.