View Single Post
Æh, jeg tenker vel mest at hun høster som hun selv sår. Listhaug spiller i stor grad på negative følelser, at dette også smitter av på hennes motstandere bør ikke komme som noe sjokk.

Jeg har aldri vært noen fan av FrP, men under Jensens styre var de i det minste relativt redelige (til politikere å være). Og 7 år som finansminister er svært så respektabelt, det klarer man ikke uten å levere stabilt godt arbeide.