View Single Post
Hvis du har keramisk vask, dvs. av porselen, er den elektrisk isolerende. Forsøk på å gjøre den antistatisk, som for eksempel jording, vil da ikke ha noen effekt.

Du vil sannsynligvis få bedre resultat ved å eliminere støvkilder. Prøv eksempelvis å fjerne alle eksponerte tekstiler en periode for å se om det har noen effekt. Alternativt kan du se om det hjelper å dekke over eventuelt eksponert treverk, men da snakker vi kanskje mer drastiske tiltak.

Lykke til!