View Single Post
Mange her synes å mene at det kun er staten som kan kneble ytringsfriheten. I denne tiden med store korporasjoner er no-platforming en mulighet som kan ødelegge en person. Facebook og youtube er på mange måter like mye en offentlig arena som det gamle landsbytorget. Hvis du ikke har lov til å stille opp der og si hva du mener, er du i praksis utstøtt. Siden de private korporasjonene ofte har like mye makt som statlige aktører, burde de også være underlagt visse betingelser. Ingen banker plikter å ha deg som kunde heller. Men får du ikke ha bankkonto noe sted, er du i praksis Pariah.

Store korporasjoner som google, twitter og facebook har lenge sensurert stemmene til konservative og de som er med i alt-right. Dette er en gjennomgående linje og del av en større agenda. Det er greit nok at du ikke liker disse folkene, som for eksempel Tommy Robinson som er kastet ut alle steder for kritikk av makteliten, men du kan ikke hevde at vi nå har full ytringsfrihet, eller at dette er "fair."