View Single Post
Jammen for faen gutta.
Jeg er enig i at Norge kanskje er mer korrupt enn den jevne nordmann tror, men når det eneste dere viser til er at dere opplever det som at folk på arbeidsplassen rotter seg sammen mot dere så er det første jeg tenker at problemet sitter hos dere.
Det er ikke sikkert at den første forklaringen man kommer opp med er den beste for hvorfor ting blir som de blir.
Når dere bare fortsetter å fyre på om at Norge er skandinavias mest korrupte land så blir det jo rent parodisk.

Siden dere nevnte Transparency International tok jeg meg tid til å sjekke rangeringen deres , og dere har faktisk rett i at Norge er Skandinavias mest korrupte land, men tilfeldigvis utelater dere at det betyr at Norge er det 7. minst korrupte landet i verden, mens Danmark er på 1. plass og Sverige deler 3. plass med andre land. Enda mer spennende blir det når vi ser på poengsummen som har ledet til denne rangeringen. Norge har 84/100 poeng, Sverige har 85/100 og Danmark har 88/100, altså er det faktisk ganske misvisende å løfte fram "dårligst i Skandinavia" som et bevis på korrupsjon i Norge. Norge er faktisk et av de minst korrupte landene i hele verden i følge kilden dere viser til.

Sistemann er innom dette med metode. Jeg er enig i at det ikke er en perfekt fremgangsmåte, men du er nok også enig med meg i at korrupsjon ikke er så lett å måle heller. Dessuten er det ikke mannen i gata som blir spurt, men forretningsfolk og eksperter, kort sagt noen som man kan anta har et visst grunnlag til å vurdere hvor korrupt et land er. Kanskje ikke 100% etterprøvbart, men for det første er det et verktøy som mest brukes for å se hvor en befinner seg i forhold til andre, og for det andre er korrupsjon et alt for komplekst emne til at det er realistisk med den type resultater. Derfor synes jeg at en hver som forsøker å forstå tallene, heller enn å klage over "mainstream-media"

Med dette til grunn forventer jeg faktisk ikke at TS vil ta til seg noen av innvendingene som har dukket opp i tråden, og om et par innlegg vil omrisset av enda et forvirret kjellermenneske tegnes opp (slik som i denne tråden).

TL;DR
Ikke utelukket at TS har rett i at korrupsjon er mer utbredt enn mann tror, men måten han fremstiller saken, og benytter kilder på, får meg til å tenke at dette bare er et klassisk eksempel på noen som finner fram en eller annen grandios forklaring på noe som på et eller annet tidspunkt bare var en misforstått situasjon og personlig anliggende.

PS: jeg mistenker TS for sockpuppeting.