View Single Post
Halvstudert røver
Myoxocephalus's Avatar
DonorCrew
Sitat av Nether Vis innlegg
En av de grunnleggende pilarene innenfor moralfilosofi argumenterer for at menneskeheten har en gjennomgående moralsk plikt til å hindre lidelse, et godt nok argument til at store deler av FNs menneskerettigheter er basert på nettopp dette.
Vis hele sitatet...
Kan du utdype dette litt? Jeg har nemlig alltid trodd at menneskerettighetene for alle praktiske formål er en videreføring av opplysningstidens idealer og således i langt større grad tuftet på deontologiske argumenter enn utilitaristiske. Det er selvsagt ikke vanskelig å finne sterke utilitaristiske argumenter i menneskerettighetenes favør, men at fravær av lidelse har vært ledesnoren i deres utvikling er nytt for meg. Jeg trodde menneskerettighetene var tuftet mer på idéen om frihet, likhet og brorskap som et mål i seg selv. Kan du oppklare dette litt?