View Single Post
Nether's Avatar
Trådstarter Donor
586
Det er nå ganske nøyaktig 7 år siden jeg skrev denne tråden. Det var omkring dette tidspunktet et nært familiemedlem av meg ble kronisk, terminalt syk, og jeg fikk se førstehånds den vanvittige lidelsen vårt konservative regelverk kan medføre. Det er nok sannsynlig at det var nettopp dette som inspirerte meg til å skrive denne tråden. Siden da har jeg engasjert meg, i den grad det er mulig uten å involvere seg i partipolitikk, i diverse grupper (primært innenfor medisin som fagfelt) for å opplyse folk om ulempene med dagens system. Av nødvendighet har jeg derfor tilegnet meg mye kunnskap om alternative modeller (hovedsakelig Sveits-modellen) og brukt mye tid på å vurdere de etiske problemstillingene vi står ovenfor.

Dagens vestlige modell sier kategorisk nei til aktiv dødshjelp. Ingen tilstander - uavhengig av hvor lenge det forventes at du kan leve eller mengden lidelse du har foran deg - gir deg retten til å avslutte eget liv på en trygg, verdig måte. Så, hvorfor er det slik? Hvorfor tvinger vi enkeltindivider til å gjennomgå umenneskelige lidelser, selv mot deres egne ønsker?

En av de grunnleggende pilarene innenfor moralfilosofi argumenterer for at menneskeheten har en gjennomgående moralsk plikt til å hindre lidelse, et godt nok argument til at store deler av FNs menneskerettigheter er basert på nettopp dette. Likevel handler majoriteten av verdens land stikk i strid med denne moralske plikten når det kommer til eutanasi, tilsynelatende uten å kreve tilstrekkelig argumentasjon eller begrunnelse for regelverket. Hvis et kjæledyr blir terminalt syk avlives det med begrunnelse i lidelse. Likevel gjøres ikke det samme for mennesker. Sett fra mitt ståsted eksisterer det ingen tilstrekkelig gode argumenter for å forby aktiv dødshjelp, spesielt når vi har sett en fungerende modell i Sveits. De fleste argumentene fra motstandere kan elegant unngås ved å benytte enkle algoritmer, klinisk skjønn og en smule folkevett. Det framstår åpenbart for meg at det etiske grunnlaget for dette er betinget i en tro på at livet er hellig - en levning fra vår kjære religiøse arv, og det er enkelt og greit ikke godt nok.

Er det ikke på tide å snakke om dette i åpne forum? Å få fram en ordentlig debatt som tilsidesetter religiøse grupper? Jeg setter pris på om noen har argumenter mot aktiv dødshjelp og ønsker å diskutere.
Sist endret av Nether; 26. februar 2019 kl. 20:40.