View Single Post
Jeg mener at det bør være lov, men kun i situasjoner der det ikke finnes noen annen utvei, til eksempel ALS. Jeg tror helhjertet at folk som ønsker å dø, ønsker egentlig ikke å dø, men heller bli kvitt hva enn de problemer de måtte ha er. Derfor mener jeg at før aktiv dødshjelp tas i bruk, så må man være 100% sikker på at det ikke er noe man kan gjøre.