View Single Post
Tror det også har noe med interessen til den andre personen ovenfor deg. Men det er mange variabler som spiller inn her.