View Single Post
For meg virker det som det er veldig norskt å ta det her med hilsing så alvorlig at mange til og med velger å ikke hilse.
Mange andre steder hilser man bare og de som ikke hilser blir oppfattet som litt merkelige.