View Single Post
Den globale oppvarmingen kommer til å medføre seg en flukt verden aldri har sett før. Større global marginalisering og større konflikter. At det fremdeles er noen som fornekter dette er skremmende. Paradokset er at vi sannsynligvis er mer utdannede og kritiske om 20 år.