View Single Post
Europa vil bli nasjonalistisk igjen, vi vil få balkanisering og etniske konflikter. Den globale handelen kommer til å falle, vi får ekstreme miljøproblemer og utbredt hungersnød i den tredje verden. Kina kommer til å reise seg, men vil selv få interne problemer.