View Single Post
Husker åttitallet
MeTheWall's Avatar
Crew
Sitat av Sopphuet Vis innlegg
Jeg er helt enig. Jeg ville aldri og kommer aldri til å støtte at folk skal bli tvunget til å tro på noe. På samme grunnlag, startet jeg jo denne diskusjonen ved å forsvare akkurat dette. En praksis der man fjerner all form for irrasjonalitet som ikke er knyttet til konkrete bevis og harde fakta, ville jo innebæret å påtvinge folk å avkaste den troen de har. Det mener jeg er feil.
Vis hele sitatet...
Det er ingen som har snakket om å tvinge noen til å slutte med religion, men hevdet at om alle var mer rasjonelle ville religion falle bort av seg selv.
Religion vil ganske enkelt bli overflødig.


Sitat av Sopphuet
Ikke helt presist. Som jeg sa til @Dodecha, så har jeg igjennom hele den tråden snakket om religion. Det er i bunn og grunn et ganske så vagt ord, og referer ikke nødvendigvis bare til at man skal tro på "gud". Wikipedias definisjon representerer best hva jeg legger i ordet religion. Så her vil også alternative livssyn også spille inn. Ut ifra den definisjonen så omtaler jo religion et enormt spektre av livssyn og oppfatninger, så her kan man ikke nødvendigvis stemple at all aspektene av religion har null form for rot i virkeligheten. Selvfølgelig vil de dogmatiske reglene man følger innen en fast religion ikke nødvendigvis ha det. Men da endrer diskusjonen et helt omløp mot spesifikke religioner.
Vis hele sitatet...
Det virker som at du har en annen definisjon på hva religion er sammenlignet med den oppfatningen folk flest har.
Det du snakker om er livssyn, som ikke er det samme som religion.

Sitat av Sopphuet
Jeg vet.
Det var imidlertid derfor jeg sa til @robhol tidligere at man kan ha kristne, muslimske, jødiske, buddhistiske og hinduistiske vitenskapsmenn og -kvinner. Det jeg har gjort kontinuerlig gjennom innleggene mine er å forklare at det vitenskapen ikke gir svaret på alt, og derfor gir det mening at folk vil ty til religioner for å finne et svar - om det er behovet deres.
Vis hele sitatet...
Jeg er uenig i at rasjonelle mennesker automatisk søker til religion for å finne svar.
Jeg anser meg som forholdsvis rasjonell og har gjennom mitt mer enn 40 årige liv, aldri hatt behov for å ty til religion for å besvare noe som helst.
Ikke det at det beviser noen ting, men jeg er ganske overbevist om at rasjonelle mennesker vil søke svar i vitenskapen, og der svar ikke finnes, tror ikke jeg at religion vil få noen viktig rolle.
Det er mye vi ikke vet, men man blir ikke noe klokere av å ty til religion, ved å ty til religion setter man punktum og slutter å lete etter svar.

Sitat av Sopphuet
Her kan man trekke inn mange oppfinnelser som har blitt laget basert på religiøse trekk, de er ikke nødvendigvis skrevet ned i en hellig tekst, men kommer av viktige prinsipper innen ulike religioner:
Kalenderen 2
Meditasjon
Mye av astronomiens historie
Demokrati
Det finnes også flere oppfinnelser som er lagd basert på religiøs tro. Disse er de første som kommer i farta. Noen kan argumentere med at dette ikke har noe med religion å gjøre, men heller bare mennesker som er nysgjerrige. Men, disse menneskene, sies det jo, at eksperimenterte med dette basert på sin tro og hvordan de oppfatter verden.
Vis hele sitatet...
Det er vel ingen som har hevdet at alle som er religiøse er urasjonelle om absolutt alt, men derimot at å tro på høyere makter er urasjonelt og å legge opp livet sitt etter hva en mulig høyere entitet påstås å mene/ønske, det er urasjonelt.